“ดิเรกฤทธิ์” อดีตเลขาศาลปกครอง  ยื่นใบสมัครชิงเก้าอี้เลขาฯ กกต. คนแรก หลังเปิดรอบสองมา 19 วัน  เผยอยากมีส่วนร่วมในช่วงเปลี่ยนผ่าน เมื่อวันที่ 19 ก.พ.  ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม  อดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง อายุ 55 ปี  ได้เดินทางมายื่นใบสมัครในการคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานกกต. ซึ่งถือเป็นผู้สมัครคนแรกหลังจากมีการเปิดรับสมัครมาแล้วกว่า 19 วัน

โดยนายดิเรกฤทธิ์ กล่าวถึงเหตุผลที่มาสมัครว่า กกต.ถือเป็นองค์กรสำคัญ ทำอะไรให้ประเทศได้อย่างมาก ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เราควรมีระบบการจัดการที่ดี  การเลือกตั้งที่โปร่งใส และอยากเข้ามามีส่วนร่วมเพราะเป็นองค์กรที่เป็นกลางและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ ซึ่งผู้สมัครเตรียมเอกสารหลักฐาน 8 รายการ ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งเลขาธิการ กกต.จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งหลักฐานการสมัครตามประกาศ กกต. อย่างไรก็ตาม สำนักงานกกต.จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ.ที่จะถึงนี้ ในวันและเวลาราชการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews