เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการพนันฟุตบอลออนไลน์ในเด็กและเยาวชน 11 องค์กรภาครัฐและเอกชนจัดเวทีเสวนาและพิธีลงนามความร่วมมือป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-15 ก.ค.นี้ ที่ประเทศรัสเซีย ที่ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่ดูแลด้านเด็ก เยาวชน สื่อ และสุขภาพ เป็นห่วงปัญหาการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลโลกที่ใกล้จะมาถึงนี้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราการใช้อินเตอร์เน็ตสูงที่สุด การพนันออนไลน์ที่เด็กและวัยรุ่นนิยมสูงที่สุดคือการทายผลฟุตบอลออนไลน์ ในรอบ 1 ปีระหว่าง พ.ศ.2558-2559 มีเว็บไซต์เล่นพนันออนไลน์มากถึง 213,000 เว็บ ทำให้เด็กและเยาวชนเป็น กลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ที่จะติดพนันเนื่องจากเข้าถึงง่ายและเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา เพียงมีอุปกรณ์ เช่นมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ส่วนใหญ่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศ ยากต่อการควบคุม ขณะที่ผลสำรวจในปี 2558 มีคนไทยเล่นการพนันร้อยละ 52 หรือประมาณ 27.4 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นนักพนันวัยเด็กและเยาวชนประมาณ 3.1 ล้านคน โดยยอมรับว่าตนเองติดพนันประมาณ 207,000 คน “เมื่อสื่อออนไลน์เข้ามา ทำให้มีการพนันบอลกันเกือบทุกวัน เด็กและเยาวชนเริ่มมีพฤติกรรมการพนัน ต่ำสุดคืออายุ 7 ขวบ ส่งผลกระทบทั้งการเรียน ก่อหนี้สิน ไปถึงขั้นก่ออาชญากรรม มีปัญหาสุขภาพ มีความเครียด จากการวิเคราะห์ปัญหาในช่วงฟุตบอลยูโร 2559 เด็กที่เล่นพนันทายผลบอล มีหนี้สินเฉลี่ย 2,016 บาท ร้อยละ 21 เสียการเรียน ร้อยละ 11 เครียดมาก” นพ.กิตติศักดิ์กล่าว ผศ.ร.ต.อ.ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า สมัยนี้สามารถเล่นพนันได้ง่ายเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดทางสมาร์ตโฟน บางแห่งมีกลไกการตลาดโดยให้วงเงินเล่นฟรี กลไกเหล่านี้ยังไม่มีผู้มาควบคุม ผลกระทบของการพนันบอลมีทุกวัย แต่กลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำ บางคนต้องไปปล้นจี้เนื่องจากติดพนับบอล หาทางออกไม่ได้ กฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ต้องสร้างการตระหนักรู้ ครอบครัว โรงเรียน ต้องสนใจเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth