สงขลา 8 ต.ค.-ป.ป.ท.เขต 9 ลุยสอบการดำเนินงานโครงการ 9101 ที่มีปัญหาร้องเรียนใน 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา พบข้อสงสัยเพียบ ที่สำคัญทุกโครงการไม่ได้มาจากความต้องการของชาวบ้าน เร่งสรุปเรื่องส่ง สตง.ตรวจสอบการใช้งบประมาณ
พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขตพื้นที่ 9 (ป.ป.ท.เขต 9) พร้อมเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ชุมชนรัตภูมิ 01 หมู่ 9 อ.ควนเนียง จ.สงขลา หลังได้รับการร้องเรียนว่าโครงการนี้ไม่โปร่งใส ซึ่งจากการลงพื้นที่พบว่า มีสุกรอยู่ในคอกเลี้ยง จำนวน 27 ตัว คอกเลี้ยงไม่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ แต่มีการเบิกเงินค่าสร้างคอก ในขณะที่ค่าแรงงานก็มีการเบิกจ่าย แต่มีการเรียกกลับบางส่วน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันทั้งหมดจากโครงการที่เคยลงพื้นที่ตรวจสอบทั้งใน อ.สะบ้าย้อย และ อ.สิงหนคร
พ.ต.ท.สามารถ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เฉพาะโครงการที่ได้รับการร้องเรียน ทั้งใน อ.สะบ้าย้อย อ.สิงหนคร และ อ.ควนเนียง พบว่าทุกโครงการไม่ได้เกิดจากความต้องการของประชาชนในชุมชน ไม่มีการทำประชาคม ไม่ทำตรงตามแบบที่เสนอขอรับเงิน ไม่มีการจ้างแรงงาน แต่เบิกค่าจ้างแรงงาน ไม่มีการก่อสร้างอาคารโรงเรือน แต่มีการเบิกค่าก่อสร้าง บางแห่งใช้วัสดุเก่า แต่เบิกราคาวัสดุใหม่ ก่อสร้างไม่สมราคา จำนวนสัตว์เลี้ยงของโครงการไม่ครบตามจำนวนที่ขอเบิก

“บางโครงการโอนเงินค่าจ้างแรงงานเข้าบัญชีประชาชน อ้างเป็นค่าจ้างแรงงาน ทั้งที่ไม่มีการจ้างจริง แล้วเจ้าของบัญชีก็ถอนเงินแล้วคืนให้โครงการ เจ้าของบัญชีได้ค่าเปิดบัญชี 500-1,000 บาท ขณะนี้ ปปท.เขต 9 อยู่ระหว่างการสรุปเรื่อง เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณว่าถูกต้องหรือไม่ อย่างไร” ผอ.ป.ป.ท.เขต 9 กล่าว.

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.