สาเหตุหนึ่งของปัญหาที่พบใน ผู้สูงอายุป่วยแล้วไม่มีสิทธิเข้าถึงการรักษา เพราะส่วนหนึ่งครอบครัวไม่เข้าใจเพราะเป็นอาการของโรค ดร.ภัทรพร คงบุญ ผู้จัดการชุดโครงการการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มสผส.) สะท้อนข้อมูลอย่างเห็นภาพว่า “ทำไมแม่ต้องเปิดน้ำทิ้งตลอดเลย โตแล้วพูดไม่รู้เรื่องเหมือนเด็ก หรือ พ่อชอบทำบ้านเลอะเทอะบอกแล้วไม่ฟัง

เหล่านี้ตัวอย่างอาการของโรคความจำเสื่อมเกิดกับผู้สูงวัยที่คนดูแลหรือลูกหลานไม่เข้าใจ บางครั้งใช้ไม้ตีก็มีด้วย เพราะสภาพกดดันลูกหลานกลับจากทำงานมาเหนื่อยๆ เมื่อมาเห็นสภาพแบบนี้ก็ใช้กำลัง คนแก่จะหวาดกลัวแต่จำไม่ได้ว่าไม่ให้เปิดน้ำทิ้ง” พร้อมเสริมว่าการที่ผู้สูงอายุ เข้าไม่ถึงสิทธิโดยเฉพาะระบบสาธารณสุข ยังส่งผลต่ออาการของโรคจึงทรงตัว และแย่ลง นอกจากนี้ ดร.ภัทรพรยังหยิบยกผลการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ ของผู้สูงอายุที่ระบุว่าจากสถิติพบว่า ในปี 2548 มีผู้สูงอายุถูกหลอกจำนวน 70 ราย แต่ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 700 ราย และอันดับ 5 คือปัญหา ความรุนแรงทางเพศ โดยถูกล่วงละเมิดจากคนใกล้ชิดในครอบครัว ซึ่งปัญหาละเมิดสิทธิของผู้สูงอายุมากเป็นอันดับหนึ่งคือด้านจิตใจ เช่นพูดไม่ดี ทะเลาะ ทำให้เสียใจ บางครั้งผู้สูงอายุรู้สึกว่าลูกหลานไม่เข้าใจ ไม่มีเวลาให้ ไม่เป็นคนสำคัญในครอบครัว อันดับ 2 คือ การทอดทิ้งไม่ดูแล ซึ่งปัญหาผู้สูงอายุ พลัดหลง สูญหาย เร่ร่อน เป็นปัญหาอันดับ 1 อันดับ 3 ปัญหาผู้สูงอายุถูกเอาประโยชน์ในด้านทรัพย์สิน มีคนในครอบครัวถูกหลอกให้ทำธุรกรรม นอกจากยังโดนคนนอกครอบครัวถูกหลอกให้ซื้อสินค้า ที่ไม่มีคุณภาพ เช่นยาโรคเบาหวาน ความดัน และนี่คือเหตุผลที่ไทยจำเป็นต้องมีผู้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ มาจากการที่ผู้สูงอายุจำนวนมากถูกละเมิดสิทธิ์ ผู้พิทักษ์คุ้มครองสิทธิฯ สามารถจะช่วยป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดในอนาคต. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth