“ชุติมา” เผยผลประชุมรัฐมนตรีอาร์เซปเร่งผลักดันข้อสรุปการเจรจาในปีนี้ ขีดเส้นให้ทุกประเทศยื่นปรับข้อเสนอภายใน 13 เม.ย.นี้ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร  รมช. พาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซป) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 4 ซึ่งสิงคโปร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มี.ค.61 ว่า รัฐมนตรีเศรษฐกิจและผู้แทนระดับสูงจากสมาชิก 16 ประเทศ

ได้ร่วมกันหารือและมอบแนวทางการเจรจาในประเด็นสำคัญเพื่อผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลสำเร็จภายในปีนี้ โดยในเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ทุกประเทศตกลงให้มีการยื่นปรับปรุงข้อเสนอการเปิดตลาดครั้งที่ 3 ที่ครอบคลุมสินค้าทุกรายการ โดยให้เป็นไปตามโครงสร้างรูปแบบการลดภาษีตามที่อาเซียนเสนอ ภายในวันที่ 13 เม.ย.61 และตั้งเป้าให้ได้ข้อสรุปภายในการประชุมคณะกรรมการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซป ครั้งที่ 22 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 เม.ย.-8 พ.ค.61 ที่สิงคโปร์ “ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างอาเซียนกับอินเดีย เพื่อผลักดันอินเดียให้หาข้อสรุปในประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ และให้อินเดียสนับสนุนในประเด็นที่มีท่าทีร่วมกัน และการหารือร่วมกันระหว่างอาเซียนกับจีน เพื่อขอการสนับสนุนในประเด็นสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่จีนมีท่าทีที่สอดคล้องกัน โดยทั้งสองประเทศยอมรับที่ร่วมมือกับอาเซียนผลักดันประเทศสมาชิกอื่น เพื่อให้การเจรจาเดินหน้าต่อไปได้” ส่วนการเปิดเสรีการลงทุน สมาชิกจะปรับปรุงข้อผูกพันเปิดตลาดการลงทุนก่อนการประชุมรอบที่ 22 และให้มีการเจรจาสองฝ่าย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเรียกร้องและพยายามตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมาชิกซึ่งจะเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้การเปิดตลาดการลงทุนมีระดับสูงขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews